Video giới thiệu nghề Điện công nghiệp

D1

Nghề Điện công nghiệp không thể nào thiếu trong các công nghệ hiện đại sản xuất ngày nay. Trong đó nhu cầu thực hiện các công việc kỹ thuật rất lớn, vì vậy để người học có được các kiến thức – kỹ năng đáp ứng các yêu cầu lao động kỹ thuật. Trường Cao

Video giới thiệu về nghề Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu Khí

Hàng năm, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động của các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí, vì vậy học viên theo học các nghề này sẽ có nhiều cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Trường Cao Đẳng Dầu Khí xin giới thiệu nghề Sửa chữa thiết