Video giới thiệu về Trường Cao Đẳng Dầu Khí

Tru So Chinh

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác tại Việt Nam. Các ngành

Video giới thiệu về nghề Vận hành thiết bị chế biến Dầu Khí

Nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí được xây dựng dựa trên Luật giáo dục nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới. Trong quá trình học, học viên sẽ được tiếp xúc với các mô hình nhà máy chế biến dầu khí/hóa dầu,

Video giới thiệu về nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa

3

Nghề “Sửa chữa thiết bị tự động hóa” có thời gian đào tạo từ 1 năm (hệ TC) đến 2,5 năm (hệ CĐ); Tốt nghiệp sinh viên được Nhà trường cấp bằng “Kỹ sư thực hành” đối với hệ Cao đẳng (theo Luật Giáo dục nghề nghiệp) và có thể đảm nhận các công việc

Vì sao nên chọn Trường Cao đẳng Dầu khí

Tai Sao Hco Pvmtc1

Trường Cao đẳng Dầu khí là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) được thành lập ngày 7 tháng 11 năm 1975. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực kỹ thuật. Kể từ ngày thành lập