Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020

12 Ima

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020, nội dung cụ thể như thông báo:

Trường Đại học Kinh tế Luật thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020

20

Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học quốc gia TP.HCM) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí  tuyển sinh Văn bằng hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học(VB2- VLVH)  trình độ đại học khối ngành Luật kinh doanh đợt 2 năm 2020, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh các đào tạo ngắn hạn tháng 8 năm 2020

122222

Với mục tiêu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo Nâng cao – Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tổ chức các khóa học ngắn hạn trong tháng 8, năm 2020 cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”

12 Ima

Nhằm cập nhật kiến thức trong công tác quản lý vật tư và quản lý kho hàng cho các cán bộ, chuyên viên, nhân viên đang công tác tại bộ phận kho hàng. Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”, cụ thể

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

Images (6)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học (VLVH) liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai năm 2020, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên đại học

Images (1)

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học(VLVH) năm 2020, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Trường Đại học Kinh tế Luật thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 và Văn bằng một ngành Luật&Kinh tế

Download (1)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học quốc gia TP.HCM) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí  tuyển sinh Văn bằng hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học(VB2- VLVH) và Văn bằng một vừa làm vừa học(VLVH) trình độ đại học khối ngành Luật và Kinh tế năm 2020, học tại

Trường đại học công nghệ TP. HCM tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1

Bkhn1

Trường Đại học công nghệ TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông từ Trung cấp hoặc bằng nghề 3/7 lên đại học

9459f2e4a9.jpeg

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HCMUTE) xét tuyển lên đại học hình thức Vừa làm Vừa học từ Trung cấp hoặc bằng nghề 3/7 lên đại học, cụ thể như sau: