Lịch thi chi tiết của các thí sinh dự thi – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

2

Ban tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo Lịch thi chi tiết của các thí sinh dự thi của 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau: 1. Điện tử công nghiệp (Download tại đây), (cập nhật lại ngày 20/11/2019) 2. Tự động hóa (Download tại đây),

Đề cương ôn tập các nghề – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

De Cuong On Tap Cac Nghe Hoi Thi Tay Nghe Dau Khi Lan Thu Vi Nam 2019 1

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo Đề cương ôn tập 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau: 1. Điện tử công nghiệp (Download tại đây) 2. Tự động hóa (Download tại đây) 3. Vận hành

Địa điểm tổ chức thi các nghề – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

1111223

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo địa điểm các Phòng/Xưởng tổ chức thi 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau: