Đào tạo lĩnh vực điện – tự động hóa

Khoa thực hiện đào tạo và cung cấp nhân lực chuyên ngành Điện – Tự động hóa cho các công ty trong và ngoài ngành Dầu khí. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nghề (Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng), Khoa còn thực hiện các khóa đào tạo: – Đào tạo ngắn hạn theo

Đào tạo lĩnh vực cơ khí

Khoa Cơ khí Động lực cung cấp dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực Hàn – Cơ khí cho các công ty trong và ngoài ngành Dầu khí.Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, trang thiết bị đồng bộ, hệ thống tài liệu cập nhật, Khoa đã xây dựng và thực hiện hơn 50

Đào tạo lĩnh vực dầu khí

Khoa dầu khí được thành lập ngày 24-12-2007 theo Quyết định số 1786/QĐ-ĐTNL của Hiệu trưởng, gồm hai bộ môn trực thuộc là “ Khoan khai thác dầu khí” và “Công nghệ hóa”. Khoa Dầu khí thực hiện các khóa đào tạo lĩnh vực Dầu khí như: 1.Các khóa Sơ cấp: Vận hành lò hơi,

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Dầu khí là đơn vị Đào tạo trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập ngày 07 tháng 11 năm 1975. Với truyền thống trên 40 năm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường đã đào tạo hơn 160 ngàn lượt học viên. Đội

Đào tạo ngắn hạn, cao học,liên thông

Trường Cao đẳng Dầu khí là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập năm 1975 với nhiệm vụ chính là đào tạo nghề và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Năm 2019, nhằm mở rộng và chuyên sâu hóa các loại hình đào tạo, Trường đã thành lập

Đào tạo xuất khẩu lao động

– Bồi dưỡng, giáo dục định hướng cho Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; – Liên kết đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức, tri thức cơ bản, cần thiết; – Đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, ý thức tác phong chuyên nghiệp hóa cho Người