Cập nhật đề cương hội thi tay nghề Dầu khí ngày 20/7/2022

Cập nhật đề cương hội thi tay nghề Dầu khí ngày 20/7/2022 chi tiết như sau:

Đề thi nghề Hàn cập nhật: Link Download

Form chấm điểm cho thí sinh nghề hàn: Link Download

Ghi chú cập nhật:

Nghề Hàn:

So với bản dự thảo có thay đổi vật liệu hàn (Từ ống đồng chuyển sang ống inox)

Nghề Tự động hóa:

Thiết bị nghề Tự động hóa, danh mục thí sinh tự chuẩn bị, thêm mục thiết bị cho công việc hiệu chuẩn, loop test