Brochure- English for the oil industry- module 2

Module 2

Who should attend?

Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên đã học khóa English for the oil industry – module 1. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí module 1 được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp dầu khí như là các thông tin về ngành công nghiệp dầu khí, giai đoạn tìm kiếm dầu, các mỏ dầu và khai thác dầu khí.

About your Trainer:

Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm trở lên

Course content:

  • Working offshore: describing oil rig systems, asking questions about functiontalking about dimensions, explaining what a medic does, talking about basic medical problems, describing the crew quarters on an oil rig
  • Refining: talking about refineries, talking about refinery jobs, using colours, talking about days, months and dates, talking about emergency procedures, talking about the weather
  • Storage: talking about petroleum products, describing properties of petroleum products, describing storage facilities, explain how to operate a fire extinguisher, talking about past incidents, requesting items from the storeroom
  • Transport: talking about pipelines and pipeline jobs, describing types of oil tanker, using a vehicle maintenance checklist, talking about hobbies and interests

Registration fees: … VND or USD

The above includes VAT, but excludes living, accommodation and travel for participant.

Easy to register:

Fax    : 84-254-3838452

Cell   : 84-943470055 (Mr.Tri)

Email : tri.dm@pvmtc.com.vn