Brochure- English for the oil industry- module 1

 

Module 1Who should attend?

Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí module 1 được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp dầu khí như là các thông tin về ngành công nghiệp dầu khí, giai đoạn tìm kiếm dầu, các mỏ dầu và khai thác dầu khí.

About your Trainer:

Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm trở lên

Course content:

  • The oil industry: talking about jobs in the oil industry, talking about getting oil to the customer and oil fields around the world, talking about personal protective equipment (PPE), talking about oil producing countries and states
  • Looking for oil: talking about looking for oil on land and at sea, describing what seismic operators do, saying where things are, using numbers 1 – 100, understanding and giving simple instructions, giving personal information
  • Oil fields: talking about oil field equipment, giving and understanding instructions for operating equipment, describing control panels, teeling the time, understansing warning signs, making conversations
  • Drilling: talking about drilling a well, describing a rotary system, describing about lifting gear, naming common hand tools, asking for and giving directions, understanding helicopter safety instructions, ordering food in the canteen

Registration fees: … VND or USD

The above includes VAT, but excludes living, accommodation and travel for participant.

Easy to register:

Fax    : 84-254-3838452

Cell   : 84-943470055 (Mr.Tri)

Email : tri.dm@pvmtc.com.vn