Yue01988

Hiệu Trưởng: Ông Bùi Quốc Sơn (Thứ 2 từ phải sang)

Phó Hiệu Trưởng: Ngô Xuân Hưng và Dương Văn Viên (Thứ 1 và 4 từ phải sang)

Hp Le Van Sy

Phó Hiệu Trưởng: Lê Văn Sỹ (Mặc áo đỏ)