Tuổi trẻ Dầu khí tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu

Maxresdefault

(PetroTimes) – Hướng đến kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), ngày 18/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Chi đoàn Dầu khí

Tuổi trẻ PVMTC rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, xung kích vì sự phát triển bền vững của nhà trường

Maxresdefault

Ngày 19/4//2022, tại cơ sở Bà Rịa, Đoàn Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2024 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ PVMTC rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển

PVMTC – Trường Cao đẳng Dầu khí khai giảng lớp chung cấp chính trị khóa 112A năm 2022 – 2023

He Dao Tao Va Loai Hinh Dao Tao

Giáo dục lý luận chính trị là quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành cho người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp luận biện chứng thông qua việc truyền thụ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx- LeNin, tư tưởng HCM, đường lối cách