Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính K87A

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K87A

Ngày 16/01/2021, Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)  phối hợp cùng Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính – khóa 87A.

Thông báo mời tham dự khóa học: Đào tạo về Seal

Pipe Flanges Gaskets 500x500

  TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu., ngày 06 tháng 01 năm 2021 THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC Đào tạo về SEAL (Gioăng, đệm, gasket, mechanical seal…) .                                                       Kính gửi: 

Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức thực hiện khóa học “Setup & calib thông số bảo vệ hệ thống điện, máy phát, máy cắt của Siemens & Schneider & ABB”

7

Nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ CNV, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí – Liên doanh Dầu khí VIệt – Nga Vietsovpetro đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo nâng cao – Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức thực hiện khóa học “Setup & calib thông số bảo vệ hệ

Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Đào tạo nâng cao lập trình cho hệ thống điều khiển Simatic PCS7 Advanced”

1112

Ngày 30/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học “Đào tạo nâng cao lập trình cho hệ thống điều khiển Simatic PCS7 Advanced”.

Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Đám phán, thương lượng hợp đồng thương mại”

1111

Từ 24-26/12/2020 , Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức thực hiện khóa học “Đàm phán, thương lượng hợp đồng thương mại” cho các cán bộ của Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí và một số đơn vị khác của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khai giảng khóa học “Xử lý tình huống trong các Hợp đồng Dầu khí”

Unnamed

Ngày 22/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học “Xử lý tình huống trong các Hợp đồng Dầu khí” cho các cán bộ công nhân viên của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khai giảng khóa học “Vận hành và bảo dưỡng hệ thống PLC SCADA Siemens PCS7 trên FPSO Armada TGT1”

A11

Ngày 21/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học “Vận hành và bảo dưỡng hệ thống PLC SCADA Siemens PCS7 trên FPSO Armada TGT1” cho các cán bộ kỹ thuật của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

ATC tổ chức khóa huấn luyện “Phát triển tinh thần Teamwork & Tạo động lực làm việc”

Teamwork People With Puzzle Pieces 24877 54950

Ngày 10-11/12/2020 tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) tổ chức khóa huấn huấn luyện “Phát triển tinh thần Teamwork & Tạo động lực làm việc” cho các học viên là CBCNV của Công ty TNHH – Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Lô 01 & 02

ATC tổ chức khóa tập huấn phổ biến các quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Unnamed

Ngày 26/11/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) tổ chức khai giảng khóa tập huấn phổ biến quy định của thông tư 10/2020/ TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước cho các học viên là CBCNV của Tổng Công ty Khí

ATC tổ chức khóa tập huấn phổ biến các quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

1111

Ngày 04/11/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khai giảng khóa tập huấn phổ biến các quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền cho 35 học viên là CBCNV của Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC).