Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Đấu thầu nâng cao”.

85 lượt xem
Trường Cao Đẳng Dầu Khí là đơn vị đào tạo trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là một trong những đơn vị được phép đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Với mục đích cung cấp và cập nhật kiến thức chuyên sâu cho các cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu, vào các ngày 02/04 và 09/04/2021, Trung tâm Đào tạo nâng cao, Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao với 02 chuyên đề:
Chuyên đề “Cập nhật những quy định pháp luật về đấu thầu”
Trong chuyên đề này, giảng viên là chuyên gia, giảng viên của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giúp học viên cập nhật các quy định về:
  • Hệ thống văn bản pháp luật của Luật đấu thầu và các thông tư, nghị định hướng dẫn liên quan
  • Luật Dân sự/ Luật hình sự (ở các nội dung có liên quan đến đấu thầu).
  • Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020 (ở các nội dung có liên quan đến đấu thầu)
  • Quyết định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm (các nội dung có liên quan đến đấu thầu).
  • Nghị định 50/2016/NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Chuyên đề “Đào tạo về quản lý đấu thầu”
Trong chuyên đề này, giảng viên là chuyên gia, giảng viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giúp học viên cập nhật các nội dung chuyên sâu về:
  • Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Đấu thầu
  • Đấu thầu qua mạng (đối tượng, phạm vi áp dụng)
  • Nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro trong hoạt động đấu thầu.
  • Một số rủi ro trong hoạt động đấu thầu và cách phòng ngừa
  • Các sai sót, sai phạm, gian lận thường gặp của Bên mời thầu, Nhà thầu.
Khóa học được tiến hành theo hình thức hội thảo, chú trọng đến sự tham gia của học viên. Giảng viên sẽ cung cấp các thông tin cơ sở, và đóng vai trò là người tư vấn, hướng dẫn xử lý các tình huống vướng mắc trong công việc thực tế.
Khóa học được các học viên đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như tính ứng dụng thực tiễn vào công việc.

Một số hình ảnh của khóa học:

A111

12

A112

One thought on “Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Đấu thầu nâng cao”.

Comments are closed.