Trung tâm đào tạo nâng cao tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ cấp ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng” .

17 lượt xem

Nhằm mục đích bổ túc, cập nhật và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các cán bộ được giao thực hiện các nghiệp vụ công tác Đảng, vào ngày 29/03/2021 tại Tp Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Dầu khí phối hợp cùng Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Nghiệp vụ cấp ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Khóa tập huấn bao gồm 03 nội dung chính như sau:

Phần 1: Tập huấn một số nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên

Phần 2: Tập huấn về công tác cấp ủy, cán bộ

Phần 3: Tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

61

62

63