Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản trị nhân sự tại PVN

Ngày 26/10/2020, tại Tp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo Quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực”.

Khóa học có sự tham gia của các cán bộ làm công tác quản trị nhân lực, đào tạo tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Khóa học được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản trị nhân sự và đào tạo trong giai đoạn triển khai và phát triển mô hình quản trị nhân lực theo năng lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phù hợp với xu thế quản trị nhân lực hiện nay trên thế giới.

Trong chương trình đào tạo, giảng viên cung cấp cho các học viên các nội dung:

  • Giới thiệu về mô hình quản trị nhân lực dựa trên năng lực;
  • Kỹ năng xây dựng/thiết lập các năng lực và mô hình năng lực;
  • Ứng dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo năng lực (CMS) trong công tác quản trị nguồn nhân lực;
  • Giới thiệu hệ thống quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Khóa học dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc và kết thúc vào 28/10/2020.

Hình ảnh tại lễ khai giảng:

66