Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp đánh giá, kiểm toán năng lượng trong công nghiệp Dầu khí”

Ngày 28/10/2020, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học “Phương pháp đánh giá, kiểm toán năng lượng trong công nghiệp Dầu khí” cho 21 cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty Hóa chất và Phân bón Dầu khí (PVFCCo).

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng trong công nghiệp, một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong nghiệp.

Trong chương trình đào tạo, giảng viên là chuyên gia về lĩnh vực năng lượng sẽ cung cấp cho các học viên các nội dung phù hợp với tình hình thức tế cũng như tính ứng dụng vào công việc thực tế tại đơn vị, như:

  • Hiệu suất sử dụng năng lượng; thu hồi năng lượng hiện đại
  • Các phương pháp tối ưu hệ thống nhiệt – điện trong nhà máy
  • Các phương pháp tính toán và ứng dụng kỹ thuật Pinch trong công nghiệp dầu khí
  • Các phương pháp kiểm toán năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng
  • Quy trình kiểm toán năng lượng và cấu trúc báo cáo kiểm toán năng lượng. Các thông tin cần thu thập và phương pháp thu thập thông tin.
  • Ngoài ra, các giảng viên cũng sẽ hướng dẫn các học viên thực hành các bài tập về tổ chức đo trong kiểm toán năng lượng cũng như phân tích kinh tế các dự án tiết kiệm năng lượng.

Khóa học được tiến hành theo hình thức hội thảo, chú trọng đến sự tham gia của học viên. Giảng viên sẽ cung cấp các thông tin cơ sở, và đóng vai trò là người tư vấn, giải đáp và trợ giúp cho học viên.

Khóa học dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, dự kiến kết thúc vào ngày 30/10/2020. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Cao đẳng Dầu khí cấp chứng nhận theo đúng quy định

Một số hình ảnh của khóa học:

111

 

112

113