Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Văn hóa doanh nghiệp” cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVN-TPC BaRia)

Môi trường văn hoá của doanh nghiệp có ý nghĩa xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh, tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó người lao động. Ngoài ra văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tạo ra khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động và thay đổi như hiện nay.

Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này, ngày 15/10/2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVN-TPC BaRia) đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) – Trường Cao đẳng Dầu khí khai giảng khóa học “Văn hóa doanh nghiệp”.

Trong nội dung chương trình khóa học, giảng viên sẽ cung cấp các nội dung về cấu trúc, hệ thống giá trị cốt lõi của văn hóa tại EVN-TPC BaRia và  vai trò của việc xây dựng VHDN tại Công ty. Từ đó có các hành động phù hợp trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp cũng như xây dựng được các chuẩn mực giao tiếp ứng xử tại Công ty.

Khóa học có sự tham gia của hơn 250 học viên là lãnh đạo, quản lý và các cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa.

Một số hình ảnh của khóa học:

11

12