Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Đám phán, thương lượng hợp đồng thương mại”

Từ 24-26/12/2020 , Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức thực hiện khóa học “Đàm phán, thương lượng hợp đồng thương mại” cho các cán bộ của Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí và một số đơn vị khác của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Khóa học được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ công việc đám phán các hợp đồng như:

  • Hiểu rõ được tâm lý đối tác trong đàm phán;
  • Phân biệt được các kiểu đàm phán và thực hiện tốt các nguyên tắc đàm phán;
  • Thực hiện được các bước chuẩn bị cho một cuộc đàm phán;
  • Thực hiện cách nhượng bộ và thuyết phúc đối tác;
  • Xử lý được các thế găng trong đàm phán.

Khóa học được tiến hành theo hình thức hội thảo, chú trọng đến sự tham gia của học viên. Giảng viên sẽ cung cấp các thông tin cơ sở, và đóng vai trò là người tư vấn, hướng dẫn xử lý các tình huống vướng mắc trong công việc thực tế tại đơn vị.

Khóa học được các học viên đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như tính ứng dụng thực tiễn vào công việc.

Một số hình ảnh của khóa học:

1111

1112

1113