ATC tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược doanh nghiệp” cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong 03 ngày từ 27-29/01/2021 tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức thực hiện thành công khóa đào tạo  “Quản trị chiến lược doanh nghiệp” cho các cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Với đối tượng tham dự khóa đào tạo là các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện chiến lược phát triển của PVN, Trường Cao đẳng Dầu khí đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của khóa học.
Giảng viên của khóa học là các chuyên gia hàng đầu trong công tác quản lý và hoạch định chiến lược thuộc lĩnh vực năng lượng. Với các phương pháp giảng dạy hiện đại, giảng viên đã lấy người học là trung tâm, áp dụng tối đa tính tương tác, phát huy tính chủ động của học viên thông qua các hoạt động hỏi đáp, thảo luận, nêu vấn đề thực tế và truyền tải được nội dung của khóa đào tạo.
Khóa đào tạo đã giúp học viên nắm rõ các kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định, xây dựng và triển khai hoạch định chiến lược; cũng như có khả năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

Letu9266

Letu9277

1

6

7