Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khai giảng khóa học “Vận hành và bảo dưỡng hệ thống PLC SCADA Siemens PCS7 trên FPSO Armada TGT1”

Ngày 21/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học Vận hành và bảo dưỡng hệ thống PLC SCADA Siemens PCS7 trên FPSO Armada TGT1 cho các cán bộ kỹ thuật của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Trong chương trình đào tạo, giảng viên là chuyên gia Siemens Việt nam sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quan về hệ Simatic PCS7 của hãng Siemens, phương pháp khởi tạo & cấu hình Project PCS7 hoàn chỉnh.

Khóa học được tiến hành theo hình thức thảo luận, tạo các tình huống nghiên cứu và các bài tập thực hành phù hợp với thực tế công việc trên FPSO Armada TGT1, khuyến khích sự tham gia của học viên.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ do hãng Siemens cấp.

Khóa học kéo dài trong 05 ngày làm việc, dự kiến kết thúc vào ngày 25/12/2020.

Hình ảnh tại lễ khai giảng:

A11