Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức thực hiện khóa học “Setup & calib thông số bảo vệ hệ thống điện, máy phát, máy cắt của Siemens & Schneider & ABB”

Nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ CNV, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí – Liên doanh Dầu khí VIệt – Nga Vietsovpetro đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo nâng cao – Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức thực hiện khóa học “Setup & calib thông số bảo vệ hệ thống điện, máy phát, máy cắt của Siemens & Schneider & ABB”.

Khóa học được tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Hướng dẫn tính toán ngắn mạch và tính toán cáp theo tiêu chuẩn IEC 60909, IEC60364;
  • Giới thiệu những điểm chú ý quan trọng trong tiêu chuẩn IEC 62271;
  • Giới thiệu một số tiêu chuẩn IEC tương đương tiêu chuẩn VN trong tính toán hệ thống phân phối điện;
  • Thực hành thiết kế, tính toán một hệ thống phân phối điện thực tế bằng phần mềm chuyên dụng Edesign;
  • Giới thiệu giải pháp tự động hóa, giải pháp hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống điện;
  • Trình bày hệ thống Điều khiển và giám sát hệ thống điện, hướng dẫn vận hành, khắc phục sự cố cơ bản cho hệ thống trong dự án giàn khai thác Dầu khí;
  • Giới thiệu về Relay của một số hãng tiêu biểu như: Siemens & Schneider & ABB;
  • Cài đặt & hiệu chỉnh các thông số cho các dòng relay thông dụng của Siemens & Schneider & ABB cho việc bảo vệ máy phát, động cơ, máy cắt (trung-hạ thế).

Giảng viên của khóa học là các chuyên gia của hãng ABB, SIEMENS tạo ra nhiều hình huống thảo luận, bài tập thực hành phù hợp với thực tế công việc nhằm khuyến khích sự tham gia của học viên, nâng cao chất lượng của khóa học.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Cao đẳng Dầu khí cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định

Một số hình ảnh của khóa học:

1 (2)

 

2

 

5

 

7

 

4