Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 14/10/2020, tại Cơ sở Bãi Dâu – Trường Cao đẳng Dầu khí, Thành phó Vũng Tàu đã diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.