Trường cao đẳng Dầu khí đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Học viện giáo dục và đào tạo STEI của Singapore

1

Ngày 03 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức buổi đón tiếp và làm việc với đoàn Cán bộ Học viện giáo dục và đào tạo STEI của Singapore.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong ngành công nghiệp Dầu khí

1

Ngày 02/8/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực Dầu khí, góp phần thúc đẩy sự phát triển