Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với PVN về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

8

Ngày 30/7, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội (KHCN&MT) do Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Quốc hội Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với

Chương trình xét trao Học bổng cho học sinh – sinh viên nhập học năm 2019 – 2020

Trong năm 2019, được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng với sự tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Trường Cao đẳng Dầu khí sẽ trao các suất học bổng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Brochure_NACE 1-Basic course in corrosion control and prevention

Brochure Nace 1 Basic Course In Corrosion Control And Preventionv1

  Who should attend? This course is organized for corrosion practitioners, designers, technical managers, inspection and maintenance engineers, quality control personnel and those involved in failure analysis to update their appreciation of corrosion and the awareness of the emerging technologies for corrosion control and prevention. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr

Brochure_NACE 9- Material collection and Corrosion control

Brochure Nace 9 Material Collection And Corrosion Control

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Corrosion engineers Designers Architects Technical managers Inspection and maintenance engineers Quality control personnel and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April 2007     Chartered Engineer (#453698, the

Brochure_NACE 2A-Design and operation of pipeline cathodic protection

Brochure Nace 2a Design And Operation Of Pipeline Cathodic Protectionv1

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of pipeline cathodic protection systems Designers who are interested in cathodic protection technology for corrosion prevention of pipelines Technicians and maintenance personnel who deal with installed cathodic protection systems About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD

Brochure_NACE 8- Corrosion Inspection, Testing and Monitoring

Brochure Nace 8 Corrosion Inspection, Testing And Monitoring

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Corrosion practitioners Researchers Designers Technical managers Inspection and maintenance engineers Quality control personnel and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April 2007     Chartered Engineer (#453698, the

Brochure_NACE 7- Offshore Corrosion Inspection Assessment

Brochure Nace 7 Offshore Corrosion Inspection Assessment

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of offshore corrosion assessment Technicians and maintenance personnel who deal with offshore corrosion inspection, assessment, maintenance and repair. Facility owners and users who are concerned with corrosion of offshore installations About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng

Brochure_NACE 6 -marine corrosion

Brochure Nace 6 Marine Corrosion

Who should attend? The course is designed for corrosion practitioners, designers, architects, technical managers, inspection and maintenance engineers, quality control personnel, owners and operators of marine structures, vessels and facilities, and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April

Brochure_NACE 5- CO2 Corrosion Modeling

Brochure Nace 5 Co2 Corrosion Modeling

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Contractors, Designers, Consultants involved in CO2 Corrosion Prediction Engineers and technologists in charge of pipeline integrity Technicians and maintenance personnel who deal with internal corrosion in oil and gas pipelines and production tubing. Facility owners and users who are concerned with internal corrosion in

Brochure_NACE 4- Internal Pipeline Intergrity assessment

Brochure Nace 4 Internal Pipeline Intergrity Assessment

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of pipeline integrity Technicians and maintenance personnel who deal with pipeline inspection and maintenance. Facility owners and users who are concerned with pipeline internal corrosion. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education: NACE