Trang chủGiới thiệuThông tin trườngCơ sở vật chấtDịch vụPhòng và khoaLiên hệ

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí

Cơ sở chính đường 30-4

Mô hình hệ thống khoan và khai thác dầu khí

Mô hình mô phỏng nhà máy chế biến dầu khí – hoá dầu

Thực hành xưởng cơ khí

Thực hành cứu hộ trên biển

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2012

-  Theo kế hoạch đào tạo năm 2012, Trường Cao Đẳng Nghề Dầu khí phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh và đào tạo Cao học năm 2012 tại Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. NGÀNH TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO:

1.1.           CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.2.           ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

1.3.           QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

2.1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

a. Về văn bằng: Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật ngành Công nghệ thông tin theo định hướng ứng dụng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- a1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui hệ 5 năm hoặc Đại học tại chức các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin ứng dụng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- b1. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ 5 năm các các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm Tin học ứng dụng, Tin học của các trường đại học.

-  c1. Có bằng tốt nghiệp đại học tại chức ngành Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Tin học hệ 5 năm.

- d1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin, Sư phạm kỹ thuật tin thời gian đào tạo ít hơn 5 năm.

-  e1. Có bằng tốt nghiệp đại học tại chức ngành Công nghệ thông tin thời gian đào tạo ít hơn 5 năm.

-  f1. Có bằng tốt nghiệp đại học với thời gian đào tạo ít hơn 5 năm các ngành: Điện tử Viễn thông, Điều khiển tự động, Tin học công nghiệp, Sư phạm kỹ thuật tin của các trường đại học.

b. Về thâm niên công tác:

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học theo các quy định ở mục a đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

-  Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành công nghệ thông tin.

c. Chuyển đổi  và bổ sung kiến thức

-  Đối tượng a1, b1 không phải học chuyển đổi và bổ sung kiến thức.

-  Đối tượng c1 phải học chuyển đổi 11 tín chỉ trước khi thi tuyển sinh đầu vào.

-  Đối tượng d1  phải học bổ sung 16 tín chỉ trong quá trình đào tạo thạc sỹ và phải hoàn thành trước khi bảo vệ luận văn thạc sỹ.

-  Đối tượng e1, f1 phải học chuyển đổi 11 tín chỉ trước khi thi tuyển sinh đầu vào và phải học bổ sung 16 tín chỉ trong quá trình đào tạo thạc sỹ và phải hoàn thành trước khi bảo vệ luận văn thạc sỹ.

2.2. ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

a. Về văn bằng: Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

-   a1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điện hệ chính quy 5 năm hoặc hệ tại chức 5 năm loại khá trở lên.

-  b1. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện hệ tại chức 5 năm loại trung bình khá trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện chính quy 4 - 4,5 năm.

-  c1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện tử, điện tử viễn thông, vật lý kỹ thuật, công nghệ thông tin hệ chính quy 5 năm.

-   d1.Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện tử  và điện tử viễn thông, công nghệ thông tin  chính quy hệ 4 - 4,5 năm.

b. Về thâm niên công tác

-   Người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành điện, điện tử.

-   Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành điện, điện tử.

c. Chuyển đổi và bổ sung kiến thức

-   Đối với đối tượng quy định tại mục a1: không phải học chuyển đổi và bổ sung kiến thức.

-   Đối với những đối tượng quy định ở mục b1: phải học bổ sung kiến thức tối đa 9 tín chỉ.

-   Đối với những đối tượng quy định ở mục c1: phải bổ sung kiến thức tối đa 9 tín chỉ và chuyển đổi tối đa 9 tín chỉ để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều khiển và tự động hóa hệ chính quy 5 năm.

-   Đối với các đối tượng đặc biệt khác : số tín chỉ học chuyển đổi và bổ sung do hội đồng KH&ĐT Viện Điện quyết định.

2.3. QUẢN TRỊ KINH DOANH

a. Về văn bằng: Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

-   a1. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và quản lý hệ 5 năm.

-   b1. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và quản lý hệ 4 năm.

-   c1. Tốt nghiệp đại học tại chức tại các trường công lập và tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học ngoài công lập khối ngành kinh tế và quản lý.

-   d1. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý.

-   e1. Tốt nghiệp đại học tại chức tại các trường đại học công lập và chính quy tại các trường ngoài công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý.

b. Về thâm niên công tác: 

-   Đối tượng quy định ở mục a1 và b1 nếu học lực loại trung bình, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-  Đối tượng quy định ở mục d1, phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-  Đối tượng quy định ở mục c1 và e1 nếu học lực đạt loại khá trở lên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-  Đối tượng quy định ở mục c1 và e1 nếu học lực đạt loại trung bình phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

c. Chuyển đổi kiến thức:

-   Đối tượng quy định ở mục d1và e1 phải học chuyển đổi kiến thức trước khi dự thi đầu vào, và phải được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức thì mới được dự thi.

-    Khối lượng kiến thức chuyển đổi tương đương 18 tín chỉ.

 3. CHUYỂN ĐỔI - BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP & THI TUYỂN:

3.1. Chuyển đổi & Bổ sung kiến thức:

-   Các môn học chuyển đổi và bổ sung kiến thức cho thí sinh để có trình độ tương đương với hệ chính quy ngành đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi.

-   Các môn học chuyển đổi kiến thức: (Hoàn thành trước khi dự thi tuyển sinh)

+ Nghành Công nghệ thông tin học 4 môn: Kiến trúc máy tính, Kỹ thuật lập trình, Mạng máy tính và Cơ sở dữ liệu.

+ Ngành Điều khiển  và tự động hóa học 3 môn: Lý thuyết điều khiển tự động 2, Điện tử tương tự và số và môn Kỹ thuật đo lường.

+ Ngành Quản trị Kinh doanh học 6 môn: Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Quản lý sản xuất; Quản lý dự án.

-   Các môn học bổ sung kiến thức: (Học viên sẽ được học trong quá trình đào tạo thạc sĩ và phải hoàn thành trước khi làm thủ tục bảo vệ luận văn tốt nghiệp)

+ Ngành Quản trị Kinh doanh : Không phải học bổ sung kiến thức.

+ Các ngành học khác: những môn học cụ thể sẽ do Hội đồng khoa học và đào tạo của các Viện phụ trách chuyên ngành thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xem xét dựa vào lý lịch khoa học, quá trình đào tạo đại học (nội dung, chương trình, kết quả) của đối tượng trúng tuyển.

3.2. Môn thi : thi 03 môn

Ngành

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

Công nghệ thông tin

Toán cao cấp

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

Tiếng Anh

Điều khiển và tự động hóa

Toán cao cấp

Lý thuyết điều khiển

Tiếng Anh

Quản trị Kinh doanh

Toán cao cấp

Kinh tế học vi mô

Tiếng Anh

Miễn thi môn ngoại ngữ khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài, TOEFL 400 (hoặc IELTS 4.5 hoặc TOEIC 450) trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ, thí sinh viết đơn (theo mẫu) và nộp văn bằng, chứng chỉ có công chứng kèm theo hồ sơ. Viện Đào tạo sau đại học - ĐHBK Hà Nội sẽ thông báo ngày thí sinh đưa bản gốc đến để kiểm tra và đối chiếu.

Xét tuyển (miễn thi): Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy K52-ĐHBK Hà Nội loại giỏi trở lên, đúng ngành dự thi, có bằng khen (giấy khen) về thành tích học tập hoặc NCKH từ cấp trường trở lên vào cuối khoá học, có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 450 (hoặc IELTS 5.0  hoặc TOEIC 500) hoặc tương đương.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 27/6/2012 đến 29/6/2012 tại viện ĐTSĐH.

 3.3. Thời gian, địa điểm tổ chức học chuyển đổi kiến thức, ôn tập và thi tuyển:

-      Học chuyển đổi kiến thức (tại Vũng Tàu): dự kiến từ 15/3/2012.

-      Ôn thi Cao học (tại Vũng Tàu) : Lịch ôn (dự kiến) tháng 4/2012 .

(Lịch học cụ thể sẽ được thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi năm 2012)

-      Thi tuyển đầu vào:

Thời gian: ngày 25, 26 tháng 8 năm 2012, theo lịch thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Số 01 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

4. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

4.1. Thời gian đào tạo:

- Quản trị Kinh doanh: 1,5 – 2,5 năm

- Các ngành Công nghệ thông tin; điều khiển và tự động hóa : 1 - 2 năm

Hình thức đào tạo: Hệ Tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ.

Lịch học: được bố trí vào buổi tối ngày trong tuần và cả ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật.

4.2. Địa điểm đào tạo:   Trường Cao Đẳng Nghề Dầu khí

Số 43 - Đường 30 tháng 4 - Phường 9 – TP. Vũng Tàu.

5. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ kỹ thuật/ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo quy chế chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. HỒ SƠ DỰ THI:

-  Thí sinh đến mua Hồ sơ dự thi nộp 01 bản Photocopy Bằng tốt nghiệp Đại học + Bảng điểm (công chứng) để xét duyệt đối tượng và lập danh sách đăng ký dự thi.

-  Thí sinh dự thi tuyển sinh làm HỒ SƠ CAO HỌC theo mẫu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin dự thi, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy khám sức khỏe; 03 ảnh 3 x 4; Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: bảng điểm và bằng tốt nghiệp Đại học; Chứng chỉ học chuyển đổi kiến thức; nếu học liên thông từ cao đẳng thì phải có thêm bảng điểm và bằng cao đẳng; nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải kèm theo bảng điểm và bằng của văn bằng 1.

-   Địa điểm bán và nhận hồ sơ:

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu khí

Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng thường xuyên

Số 43 - Đường 30 tháng 4 - Phường 9 – TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 064-3510937 / 3838446 Fax : 064-3838452

 

-   Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 10/02/2012 đến hết ngày 29/02/2012.

-   Hồ sơ chỉ được coi là hợp lệ khi có đầy đủ các thủ tục như quy định. Không trả lại các hồ sơ không hợp lệ, không trúng tuyển.

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu khí thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao trình độ được biết để tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2012.
 
©Bản quyền 2003-2016 của http://www.pvmtc.com.vn/ - Trường Cao đẳng nghề Dầu khí.
Ðịa chỉ : 43 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu - Tel: +84 (64)3838446/ 3838157