Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí - Quyết định trao 120 suất học bổng với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí đã ký Quyết định ban hành các mức học bổng xét trao cho học sinh, sinh viên nhập học vào Trường năm học 2019 - 2020, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng: 

Quyết định: Ban hành các mức học bổng như sau: