Đảng ủy PVMTC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy, ngày 14/12/2018, tại cơ sở Bãi Dâu, Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp.

Về phía PVMTC có đồng chí Vũ Duy Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng/khoa/cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể đảng viên của 06 chi bộ trực thuộc.

Cũng như nhiều đơn vị khác trong PVN, năm 2018 là năm mà PVMTC gặp rất nhiều khó khăn trên cả 3 lĩnh vực: đào tạo, dịch vụ đào tạo, dịch vụ kỹ thuật. Những khó khăn này là thách thức không nhỏ đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường.

Đồng chì Vũ Duy Hảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Trần Thẩm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng PVMTC điều hành hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Vũ Duy Hảo đã trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”. Báo cáo khẳng định: Trong năm 2018, Đảng ủy PVMTC đã phát huy tốt vai trò hạt nhận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo chỉ đạo, Đảng ủy đã thể hiện tính quyết liệt, năng động, sáng tạo; một mặt bám sát các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên; mặt khác, căn cứ vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ và Nhà trường để có cách vận dụng sáng tạo, phù hợp. Đảng ủy đã quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, hoạt động của Nhà trường đã và đang từng bước khắc phục khó khăn, có sự chuyển biến tích cực trên một số mặt cụ thể. Về công tác đào tạo, tuy không hoàn thành chỉ tiêu về số lớp, số học viên do PVN giao nhưng với việc tổ chức đào tạo được 545 lớp với 6.181 học viên (đạt 80% kế hoạch năm) là sự cố gắng đáng nghi nhận của Nhà trường trong bối cảnh PVN tạm dừng, giãn tiến độ thực hiện các dự án; các đơn vị trực thuộc cắt giảm kinh phí đào tạo…. Về doanh thu, năm 2018, tổng doanh thu toàn Trường là 155 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 5,1 tỷ đổng; nộp ngân sách Nhà nước 6 tỷ đồng; nộp Tập đoàn 23,25 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 13,37 triệu/người/tháng, v.v…

Đồng chí Vũ Duy Hảo trình bày báo cáo tại hội nghị

Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy nhà trường đặc biệt coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Tất cả các nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đều được triển khai kịp thời, khoa học đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, quần chúng và học sinh – sinh viên. Việc xây dựng chương trình hành động tập thể, kế hoạch hành động của các cá nhân đứng đầu, viết thu hoạch cá nhân… sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh – sinh viên không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, trong năm 2018, Đảng ủy Trường đã giành nhiều thời gian, trí tuệ nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của  Nhà trường với phương châm thu hẹp đầu mối, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lưc, hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy xác định, đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường trong năm 2019, nhất là khi Nhà trường đang tiến tới tự chủ theo kế hoạch mà Tập đoàn đã đề ra.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Hương - UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn mà Đảng bộ và Nhà trường đang gặp phải. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ thể hiện trong Báo cáo kiểm điểm tập thể trình bày tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong thời thời điểm khó khăn như trong năm 2018 sẽ là tiền đề quan trọng, là bài học kinh nghiệm quý báu để tập thể Đảng bộ và các đồng chí trong cấp ủy hoàn thành chức trách chính trị trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Trường phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong điều kiện nhiều khó khăn mà Đảng bộ và Nhà trường sẽ đối mặt trong năm 2019, nhất là khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức, tổ chức bộ máy, giải quyết nhân lực dư thừa tương đối…

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Vũ Duy Hảo - Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Thu Hương; đồng thời cam kết tập thể lãnh đạo Đảng ủy và Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, năng động hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Đảng ủy PVMTC khen thưởng chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, Đảng ủy trường PVMTC đã tôn vinh và khen thưởng 01 Chi bộ và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đảng viên PVMTC biểu quyết tại hội nghị

Hội nghị khép lại với khí thế mới và đồng thuận cao của các đảng viên nhà trường khi đồng chí Vũ Duy Hảo thay mặt lãnh đạo Đảng ủy phát động phong trào thi đua năm 2019. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, thông qua các bản tham luận của các tập thể và cá nhân được trình bày tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, nhiều giải pháp thiết thực, khoa học đã được đưa ra nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Trường trong thời gian tới để từng bước đưa PVMTC vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ, bền vững trong những năm tiếp theo.

Nguồn: PVMTC