Đào tạo thực hành nâng cao kỹ thuật vận hành xử các tình huống cho Kíp trưởng khoan cho nghiệp Khoan & SG

Trong tháng 5 và 6/2018 Khoa dầu khí của Trường đã tiến hành hướng dẫn 5 lớp với gần 40 Kíp trưởng / Thợ phụ khoan của Xí nghiệp Khoan & SG (Vietsovpetro) thực hành trên mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore), với thời lượng 5 ngày / lớp.

Mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore)

Thực hiện Hợp đồng đào tạo giữa Trường Cao đẳng Dầu khí và Xí nghiệp Khoan & SG (Vietsovpetro) về việc “Đào tạo thực hành nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lý các tình huống cho Kíp trưởng khoan”, trong tháng 5 và 6/2018 Khoa dầu khí của Trường đã tiến hành hướng dẫn 5 lớp với gần 40 Kíp trưởng/Thợ phụ khoan thực hành trên mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore), với thời lượng 5 ngày/lớp.

Đây là mô hình khoan với công nghệ hiện đại, được Endeavor (Canada) thiết kế nhằm giúp học viên thực hành các công việc từ Line up hệ thống đến công tác khoan, bơm trám xi măng và kiểm soát giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF.

Mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore)

Khóa học “Đào tạo thực hành nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lý các tình huống cho Kíp trưởng khoan” được thiết kế cho XN Khoan & SG nhằm giúp học viên thực hành nâng cao khả năng xử lý các tình huống sự cố trong quá trình khoan (sự cố về dung dịch khoan, sự cố về thiết bị) cũng như tính toán Kill sheet phục vụ cho quá trình Well control.

Kết thúc khóa học, các học viên đều đạt yêu cầu và được Trường cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Học viên thực hành trên Mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore)