KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, tại  Trường Cao đẳng Dầu khí, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Trường Cao đẳng Dầu khí đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II long trọng tổ chức khai giảng lớp Cao cấp chính trị khóa C6, hệ không tập trung.

Tham dự và chỉ đạo Lễ khai giảng, có đồng chíTrần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Vũ Duy Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí, PGS TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II và các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị có học viên tham gia khóa đào tạo (VSP, PTSC, PVFCCo, Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…).

Tham dự lớp Cao cấp chính trị C6 Tập đoàn Dầu khí (năm 2018 -2019) có 88 học viên, trong đó 67 học viên là cán bộ, lãnh đạo quản lý của 10 đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các học viên còn lại là cán bộ, đảng viên của các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đã khái quát một số nét cơ bản về quá trình đào tạo, những điểm mới trong chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay, đồng thời đề nghị các học viên phải khắc phục tâm lý ngại học chính trị, ngại học lý luận, nâng cao tinh thần tự giác, tự nghiên cứu để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tăng cường vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác của bản thân.

   (Ảnh PGS TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II)

          Cũng tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Đảng ủy Tập đoàn luôn ý thức sâu sắc tầm quan trọng của lý luận chính trị và đào tạo lý luận chính trị cán bộ, đảng viên của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Vì vậy, trong những năm qua, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương, Tập đoàn DKQG Việt Nam thường xuyên tổ chức các khóa cao cấp lý luận chính trị nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, củng cố thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp luận biện chứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Đối với học viên, đồng chí yêu cầu mỗi học viên được Đảng ủy Tập đoàn cử đi học phải xem đây là vinh dự, là trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, nêu cao tinh thần nghiêm túc trong học tập, trong thi cử; tăng cường tự nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong của người cán bộ, lãnh đạo quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập của nhà trường…Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp học cho Trường Cao đẳng Dầu khí, và tin tưởng với kinh nghiệm quản lý đào tạo, với điều kiện sở vật chất hiện có, Trường Cao đẳng Dầu khí sẽ đóng góp to lớn vào thành công của lớp học.

(Ảnh Đ/c Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn;

Ảnh Đ/c Vũ Duy Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng)

    Được biết, thời gian đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hiện nay là 15 tháng, học viên sẽ đượchọc tập, nghiên cứu những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về KT - XH, chính trị trong nước và quốc tế… Bên cạnh đó, các giảng viên sẽ gợi mở, định hướng nhiều vấn đề trong tư duy, nâng cao kiến thức, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác...