PVMTC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ PHIÊN BẢN MỚI ISO 9001:2015

Ngày 15/01/2018, Trường Cao đẳng Dầu khí vinh dự đón nhận chứng chỉ quốc tế phiên bản mới ISO 9001:2015 do tổ chức AFAQ AFNOR cấp.

PVMTC đã xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2008 đến nay, đây là bằng chứng thiết thực cho cam kết của nhà Trường với khách hàng về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ kỹ thuật.

Với phương châm “Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là tạo ra cơ hội và phát triển bền vững nhà Trường”. PVMTC cam kết duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn khách hàng.

Chứng chỉ điện tử của Trường thể truy cập tại địa chỉ của tổ chức AFONR Certification https://certificats-attestations.afnor.org giúp nhà Trường phổ biến việc đạt chứng chỉ đến khách hàng ở khắp nơi trên thế giới.