Chủ tịch HĐTV Tập đoàn gửi Thư chúc mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam”.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 5 (18/5/2014 – 18/5/2018),Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Sỹ Thanh đã có thư chúc mừng gửi tới các tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý và nghiên cứu KHCN:


Nguồn PVN