Ngành Dầu khí Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, bắt kịp xu hướng phát triển của ngành năng lượng thế giới

Ngày 29/11, tại Hà Nội, chia sẻ tại hội thảo “Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam”, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn đã đưa ra những định hướng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2035 và những vấn đề cần giải quyết cấp bách.

Xem tiếp

Phát triển kinh tế biển vai trò của ngành Dầu khí: Cần chế đặc thù

Trong những năm qua, Ngành dầu khí không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, có những đóng góp quan trọng cho đất nước vượt qua những thời kỳ khó khăn và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của đất nước,… Để ngành Dầu khí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của nền kinh tế trong bối cảnh dầu khí hiện nay, rất cần có một định chế phù hợp để điều tiết chuỗi giá trị của ngành Dầu khí.

Xem tiếp

Đoàn Thanh niên TĐDK tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961 - 27/11/2018), tiến tới Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018, ngày 27/11/2018, tại TP Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.  

Xem tiếp