CÔNG ĐOÀN PVMTC TỔ CHỨC NGOẠI NHÂN NGÀY 8/3

Trong những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng và chính quyền, Công đoàn Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống của người lao động, cả về đời sống vật chất và đời sống tinh thần.

Xem tiếp