Trường đại học mỏ tuyển sinh liên thông chính quy lên đại học

Tuyể sinh 2017

Trường Đại học mỏ tuyển sinh chính quy liên thông lên Đại học

  tại Trường Cao đẳng nghề Dầu khí

Thông tin chi tiết download tại đây (Click vào đây để download)

Số điện thoại tư vấn: 02543.510937  hoặc 0907.345.344 (Gặp cô Vân)