ETS ra thông báo chính thức về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC năm 2018

Khoa ngoại ngữ thông báo tới các em Học sinh - Sinh viên:

Thông tin mới về thay đổi cấu trúc đề thi Toeic năm 2018:

Download thông tin cấu trúc đề thi tại đây