Khoa ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ, tiền thân là Tổ bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Phòng đào tạo- Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí. Khoa Ngoại Ngữ được thành lập năm 2012.

Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Ngoại ngữ có chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Đào tạo tiếng Anh giao tiếp tổng quát, tiếng Anh định hướng TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh và sinh viên nghề các trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
2. Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao cho cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật, nhân viên tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh kỹ thuật tổng quát, tiếng Anh chuyên ngành dầu khí.
3. Đào tạo tiếng Anh giao tiếp tổng quát, tiếng Anh kỹ thuật tổng quát, tiếng Anh chuyên ngành dầu khí, các ngoại ngữ quan trọng khác như tiếng Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc …(theo yêu cầu công việc của Tập đoàn)  cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật trước khi vào làm việc cho các công ty trong Tập đoàn Dầu khí.
4. Liên kết các Trung tâm ngoại ngữ uy tín trong nước và nước ngoài thực hiện các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành nâng cao về thương mại, kinh tế, quản trị, dầu khí; luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS.
5. Phối hợp với phòng Đào tạo liên kết cục khảo thí Hoa kỳ kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho cán bộ, công nhân viên của Trường, học viên các dự án và các đơn vị trong, ngoài ngành; xây dựng bộ chương trình khung đào tạo tiếng Anh trong công việc theo chức danh.
6.Thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn đào tạo tiếng Anh giao tiếp tổng quát, tiếng Anh kỹ thuật và chuyên ngành Dầu khí, luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL.

Hoạt động tiêu biểu của Khoa:

Khoa Ngoại ngữ là địa chỉ tin cậy trong việc tổ chức thực hiện thành công dịch vụ đào tạo tiếng Anh ngắn hạn cho cán bộ, công nhân viên, kỹ sư, kỹ thuật viên trong và ngoài ngành Dầu khí với các nội dung phong phú đa dạng. Thời gian qua, Khoa đã thực hiện các khóa học cho các đơn vị trong ngành như:- Giao tiếp tổng quát từ trình độ sơ đến nâng cao cho Công ty kết cấu và xây dựng Dầu khí (PVC-MS), công ty điều hành Dầu khí Biển đông (Bien đong – POC), Ban quản lý dự án khí Đông nam bộ.
- Giao tiếp trong kinh doanh, thương mại cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) (bao gồm công ty mẹ và các công ty con : PTSC- POS, PTSC-MC…), Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1.
- Khóa chuyên ngành Dầu khí cho Công ty liên doanh Việt Nga (Vietsovpetro), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, Ban khí Đông Nam bộ, Công ty Kết cấu và xây dựng Dầu khí (PVC-MS), Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien đong – POC), Ban quản lý dự án khí Đông Nam bộ.
- Khóa  kỹ thuật tổng quát cho Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Đong – POC), Tổng công ty cổ phần Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (PV-Drilling), học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Dầu khí.
- Khóa chuyên ngành Điện- Tự Động hóa cho Công ty điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 1.
- Tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh theo dạng thức TOEIC,  IELTS cho Công ty TNHH Strategic Marine, Công ty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Khóa đào tạo và luyện thi TOEIC cho Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1, Công ty TNHH Strategic Marine.
-Khóa đào tạo trực tuyến tiếng Anh giao tiếp tổng quát, chuyên ngành cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

Thành tích thi đua:

Tập thể Khoa đạt Tập thể  Lao động tiên tiến cấp Trường năm 2012, 2014