Khoa Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên

Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng thường xuyên được thành lập theo Quyết định số 209/TĐTDK/TC-HC ngày 31 /3/2005 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo nhân lực Dầu khí.

Chức năng, nhiệm vụ :

- Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Tập đoàn và Trường.
- Thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, dịch vụ tư vấn về đào tạo cho các đơn vị trong ngành Dầu khí và các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.
- Liên kết với các Trường Đại học / Học viện, tổ chức đào tạo hệ Cao học; Đại học hệ vừa làm vừa học; Đại học văn bằng hai; Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học.

Các công việc đơn vị đã thực hiện :

Tổ chức các khóa hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các đơn vị trong và ngoài ngành. Các chuyên đề đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn đã thực hiện như: Quản lý dự án, Quản trị nhân sự, Giám sát thi công xây dựng công trình, Nghiệp vụ đấu thầu, Nghiệp vụ ngọai thương, Quản trị hành chính văn phòng, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, Kỹ năng đàm phán – thuyết trình, ….

Liên kết với các Trường Đại học tổ chức đào tạo Cao học cho cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư, cán bộ quản lý của các đơn vị với các chuyên ngành:
- Kỹ thuật điện
- Điều khiển và Tự động hóa
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ Lọc - Hóa dầu
- Quản trị kinh doanh
Liên kết với các Trường Đại học tổ chức đào tạo Đại học hệ Vừa làm vừa học cho sinh viên với các chuyên ngành:
- Khoan - Khai thác - Kỹ thuật điện - điện tử
- Thiết bị dầu khí - Điều khiển & tự động hóa
- Quản trị kinh doanh - Điện công nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp - Công nghệ Hàn
- Tài chính - Ngân hàng - Công nghệ Hóa học
- Luật Kinh tế - Công nghệ chế tạo máy
- Trắc địa

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị :

Video các hoạt động của Khoa ĐT&BDTX tại đây: Click vào đây

Lãnh đạo Khoa: Hiện nay lãnh đạo Khoa gồm 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Khoa

- Trưởng Khoa: Nguyễn Hữu Cường

- Phó Khoa: Đặng Minh Trí - Nguyễn Đức Sơn

Thành tích thi đua :

-   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2007;  2008;  2010; 2011; 2014.
-   Bằng khen của Bộ Công thương, năm 2008; 2011.

Địa chỉ liên hệ :

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ

Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng thường xuyên

Số 43 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3510937 hoặc 0254.3838446 (số nội bộ 304).