Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương thông báo tuyển dụng 12 nhân viên

Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương thông báo tuyển dụng

 

STT

Chức Danh

Số Lượng

Học Vấn

Giới Tính

Tuổi

Ghi chú

Yêu Cầu Khác

1

NV vận hành tuabin, lò hơi, điện

 (NM nhiệt điện)

 

05

CĐ nhiệt điện, điện lực, điện hạt nhân, hệ thống điện, VH Nhà máy điện trở lên.

22-24

 

 

-Tuần tra, kiểm tra, vận hành tuabin, lò hơi ,quản lý các hệ thống thiết bị trong nhà máy nhiệt điện. Có kiến thức về NM Nhiệt điện. Làm việc theo ca 8 tiếng.
 

2

Bảo trì điện, điện tự động hóa NM Nhiệt điện

02

CĐ điện, điện tự động hóa trở lên

Nam

22-24

 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị điện, điện tự động hóa.

3

NV Tuần hành kiểm sửả NM Nhiệt điện

02

CĐ điện, cơ khí trở lên

Nam

22-24

 

- Tuần hành, sửa chữa máy móc thiết bị vận hành trong NM Nhiệt điện.

4

Vận hành Xử lý nước thải

02

CĐ Môi trường trở lên

Nam

22-24

 

-Theo dõi vận hành hệ thống xữ lý nước tải. Làm việc theo ca 8 tiếng.

5

Nhân viên vận hành sản xuất (Xeo giấy)

 

07

TC giấy, điện, cơ khí, kỹ thuật hóa học trở lên

Nam

22-24

 

-Theo dõi, vận hành sản xuất xeo giấy. Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó, làm việc theo ca 8 tiếng.

6

Nhân viên vận hành sản xuất (Tạo bột)

 

04

TC giấy, điện, cơ khí, kỹ thuật hóa học trở lên

Nam

22-24

 

-Theo dõi, vận hành sản xuất taoh bột.Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó, làm việc theo ca 8 tiếng.

7

Bảo Trì Cơ khí

(Xữ lý nước )

 

2

CĐ Cơ khí trở lên

Nam

22-24

 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, sức khỏe tốt, linh hoạt, siêng năng, chịu khó.

8

Bảo trì điện tự động hóa

 

3

CĐ Điện, điện tự động hóa trở lên

Nam

22-24

Xữ lý nước 1 人

DCS 2人

 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị điện tự động hóa.Có hiểu biết về các loại cảm biến, van tự động, PLC, máy nén khí, lưu lượng kế, áp suất nồng độ chất lỏng,

9

Bảo trì điện

2

CĐ Điện, điện tự động hóa trở lên

Nam

22-24

Xữ lý nước 1人

Điện 2人

 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị điện .

9

NV Ban an toàn

01

TC PCCC, Quản lý công nghiệp và các ngành có liên quan

Nam

22-24

 

-Theo dõi về tình hình an toàn lao động, vệ sinh công ty.

10

NV Hành chính Tổng vụ

01

CĐ Hành chính, xã hội, đối ngoại…trở lên

Nam

22-24

 

-Phụ trách các phong trào hoạt động trong công ty như: tiếp đón khách, tổ chức sự kiện, hội hợp…và các công việc có liên quan khác.

 

-         Sinh viên thực tập (năm cuối) công ty có trả lương, bao cơm giữa ca, trợ cấp nhà trọ. Sau khi kết thúc thực tập công ty sẽ giữ lại đào tạo thêm và chuyển sang nhân viên chính thức. (Ưu tiên sau khi thực tập ở lại công ty làm việc)

-         Nhân viên đào tạo đối với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp được 01 năm.

-         Thực tập vẫn được hưởng lương (lương thực tập sinh 3.750.000đ)

Tất cả các vị trí làm việc theo ca 8 tiếng  điều đi 3 ca, 4 kíp tuần nghỉ 02 ngày.

Liên hệ:  

PHÒNG NHÂN SỰ - Lâm Thị Thúy Liễu - Handfone: 0985 711 839-  Tel  : (0650) 3.558.006 ext 3061