Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng ra đời từ khi thành lập Trường.

Chức năng, nhiệm vụ:

Xem tiếp

Khoa dầu khí

Khoa Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1786/QĐ-ĐTNL ngày 24/12/2007 của Hiệu trưởng.

Xem tiếp