Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng ra đời từ khi thành lập Trường.

Chức năng, nhiệm vụ:

Xem tiếp

Khoa điện - tự động hóa

Khoa Điện – Tự Động Hóa được thành lập theo Quyết định số 692/TĐTDK/TC-HC ngày 10/11/2003 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí với tên gọi là Khoa Đo lường – Điều khiển – Tự động hóa.

Xem tiếp

Khoa khí - động lực

Khoa Cơ khí Động lực được thành lập theo quyết định số 1785/ CĐDK  ngày 14/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí

Xem tiếp

Khoa ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ, tiền thân là Tổ bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Phòng đào tạo- Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí. Khoa Ngoại Ngữ được thành lập năm 2012.

Xem tiếp

Khoa dầu khí

Khoa Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1786/QĐ-ĐTNL ngày 24/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Dầu khí, gồm 02 Tổ bộ môn trực thuộc là “Khoan khai thác dầu khí” và “Công nghệ hóa”.

Xem tiếp

Khoa An toàn môi trường

Khoa An Toàn Môi Trường (SEF) được thành lập từ năm 1994 với nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp dịch vụ đào tạo về An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường – Chất Lượng (HSEQ) cho ngành công nghiệp dầu khí và một số ngành công nghiệp khác.

Xem tiếp