Đào tạo lĩnh vực điện - tự động hóa

Khoa thực hiện đào tạo và cung cấp nhân lực chuyên ngành Điện – Tự động hóa cho các công ty trong và ngoài ngành Dầu khí

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nghề (Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng), Khoa còn thực hiện các khóa đào tạo:

Xem tiếp

Đào tạo xuất khẩu lao động

- Bồi dưỡng, giáo dục định hướng cho Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
- Liên kết đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức, tri thức cơ bản, cần thiết;

Xem tiếp

Đào tạo trước tuyển dụng

Đào tạo nhân lực cho các dự án hay đào tạo trước tuyển dụng là một loại hình đào tạo đặc thù mà Trường Cao đẳng Dầu khí đã thực hiện rất thành công trong những năm vừa qua. 

Xem tiếp