TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Tuyen sinh lien thong dai hoc

Trường Đại học kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh đại học bằng hai tại Trường Cao đẳng nghề Dầu khí

Thông tin chi tiết download tại đây (Click vào đây để download)

Số điện thoại tư vấn: 0643.510937  hoặc 0915.612636 (Gặp chị Thảo)