TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI

bach khoa ha noi

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh Đại học

Hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng nghề Dầu khí

Thông tin chi tiết download tại đây (Click vào đây để download)

Số điện thoại tư vấn: 0643.510937  hoặc 0915.612636 (Gặp cô Thảo)