Lịch thi lần 1 học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp hệ Cao đẳng khóa 2017 2018

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Lịch thi lần 1 Học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp hệ Cao đẳng khóa 2017 - 2020 và các lớp hệ cao đẳng khóa 2018 - 2021:

Download lịch cụ thể tại đây.