Lịch thi lần 1 học kỳ II năm 2018 cho các lớp hệ CĐN khóa 2016 hệ khóa 2017

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ II năm 2018 cho các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2016 và các lớp hệ Cao đẳng khóa 2017

Download Kế hoạch cụ thể tại đây